SuperHero Wednesday : Storm Lillevang

 Photo: Storm Lillevang 

Photo: Storm Lillevang 

Once again we have reached SuperHero Wednesday! 

This week we are presenting Storm Lillevang as our SuperHero! Storm is neither man nor woman, and this Sunday he's guesting our Pechuga Søndagssalon, where he'll be reading to us from his short stories about gender, sexuality and the body.

We asked Storm our five famous SuperHero questions, and we hope that he'll inspire you as much as he inspires all of us in the Pechuga Team. The world needs more SuperHeros like Storm and we are extremely proud to be able to present him as our SuperHero this week. 

We have chosen to let the Danish version of the interview be accessible to those of you who knows it, because we think that some of Storm's phrases are too special and mind-blowing to be properly translated. So here you are, both the Danish and English version of our five SuperHero questions to Storm:

Enjoy!

Hvordan definerer du en Superhelt? / How do you define a Superhero?

En superhelt er for mig en person som ikke bange for at gå imod strømmen. Det er en person der udfordrer normerne og sprænger rammerne, for på den måde at skabe plads til sig selv og flere forskellige kroppe i verden. En superhelt er en omsorgsfuld person, der udfører undervurderet følelsesmæssigt arbejde i de relationer vedkommende indgår i. En superhelt er normkritisk og er derfor med til at skabe tryggere rum for marginaliserede og undertrykte kroppe.

/

To me a SuperHero is a person who isn't afraid to go against the tide. It's a person who challenge the norms and break the boundaries in order to make space for oneself and all the different bodies we have in this world. A SuperHero is a caring person who executes undervalued emotional labor in the relations he or she is a part of. A SuperHero is critical to norms and is therefore a part of creating a much safer space for marginalised and suppressed bodies.

Hvilke mennekser inspirerer dig? / Which people inspire you?

Hver mandag aften er jeg gruppeleder i en samtalegruppe for unge transpersoner. De er helt vild seje, ærlige, sårbare og kloge. De unge transpersoner dér inspirerer mig meget. Derudover bliver jeg meget inspireret af mine venner og af mennesker på Instagram, som udstiller alt det grimme, farlige og forbudte.

/

Every Monday night I'm a group leader in a talk group for young transgendered. They are so cool, honest, vulnerable and smart. The young transgendered there inspire me a lot. Furthermore, I'm very inspired by my friends and by people on Instagram who sheds light on all the ugly, dangerous and forbidden. 

Hvad får dit hjerte til at slå gnistre til dagligt? / What makes your heart spark in your daily life?

Det gør årstiderne, bøger, kærligheden i mit bofællesskab og generelt de mennesker der er tæt på mig. Jeg føler mig som et meget heldigt menneske, fordi jeg er omgivet af seje, sårbare, vilde og magiske mennesker.

/

The seasons, books, love and my shared accommodation, and in general people who are close to me. I feel like a very lucky person because I'm surrounded by cool, vulnerable, wild and magical people. 

Hvis der ingen grænser var (hvilket der ikke er), hvad ville din ultimative vision og drøm så være? / If the sky is the limit (which it is), what would your ultimate vision and dream be?

Jeg drømmer om en revolution, hvor alle de grundlæggende strukturer i samfundet ændres. Et samfund hvor patriarkatet og kapitalismen er smadret. Jeg drømmer om et samfund med mere lighed! Et samfund hvor mennesker ikke bliver diskrimineret pga hudfarve, nationalitet, religion, seksualitet, køn, klasse, kropskabalitet osv. Jeg drømmer om et samfund hvor mennesker er søde og omsorgsfulde overfor hinanden og kloden.

/

I dream about a revolution where all the fundamental structures in society are changed. A society where the patriarchy and capitalism have broken down. I dream of a society wit more equality! A society where human beings aren't discriminated due to the color of their skin, nationality, religion, sexuality, gender, class, body capability, and so on. I dream of a society where human beings are nice and caring towards each other and the planet. 

Who would you nominate for SuperHero Wednesday and why?

Ulrik Frost, fordi han gennem sin aktivisme udfordrer de snævre rammer for køn og seksualitet, som er herskende i dette samfund. Han taler altid strukturerne og normerne imod og er en ægte superhelt.

/

Ulrik Frost, because he, through his activism, challenges the narrow boundaries for gender and sexuality that are prevailing in this society. He always argues against the structures and the norms and is a true SuperHero.

 

Pechuga Søndagssalon is happening this Sunday at 14.00 at Rbabarrab (Sønder Blvd. 53, 1720 København V). We can't wait for Storm to draw us into his universe and expand our horizons. We hope to gather as much of the Pechuga Tribe as possible - everyone's welcome, and we are looking forwards to seeing you guys and share this Sunday with you! Find the link to the event here

By Sofie Barfod, Creative Content Pechuga Chica