SuperHero Wednesday : Ditte Marie Kjærsgaard-Rasmussen

 Photo: Ditte Marie Kjærsgaard-Rasmussen in our 'Mousey Hands Tee', by Sofie Barfod

Photo: Ditte Marie Kjærsgaard-Rasmussen in our 'Mousey Hands Tee', by Sofie Barfod

This week we are honored to present Ditte Marie Kjærsgaard-Rasmussen as our SuperHeroine.

To start out, we’re gonna tell you a bit about why we think Ditte should have the title this week, and afterwards we’ll let you know what she answered to our five SuperHero questions.

Ditte is a power woman out of this world, and we admire her courage and bravery.

The thing with Ditte is that for years she has been living with and fighting a battle against an eating disorder. For years a part of her existence has been controlled by bulimia and a an unhealthy view on food consumption. It ended up ruining her and her connection to the world around her. Every step of the way she didn’t dare to reach out to the people around her, because she was afraid of the reaction, of being judged, looked at differently, and for being treated differently due to a disorder in her system. As this went on, the denial, the fear and the disorder grew stronger, but then something happened.

It all changed recently. A month ago we were all able to see Ditte on national television. Ditte had contacted the television/radio programme TVÆRS with the intention of letting them capture her story. In this programme we got to follow Ditte over three months, while she told the world that she’s struggling with bulimia. Did you hear that?! She stood up through a media as public and accessible as national television and told about her deepest secret. That’s freakin’ powerful!

Ditte made a choice to be honest with herself and the world around her. She did what we all should do. In the world we live in, sadly there’s not room for us to be vulnerable and have issues – we have to be the best versions of ourselves 24/7. Way too little room is left for us to just be living human beings with feelings. There’s not room for us to just ‘be’. Why can’t we have problems and be vulnerable? We all struggle with something at some point in our lives, and some of us struggle through our whole life, and we cannot continue to deny that fact. Something as common as this should unite us and create a foundation for dialogue instead of being something we all hide from each other even though we all know it’s there. We love Ditte for breaking down the paradox by letting herself be vulnerable. We can all learn from that. When we start admitting to ourselves that it’s OK to feel weak, to cry, to need something or to be vulnerable, and that it’s perfectly fine to talk openly about it, we are on the right path. Let’s walk it together? Hand and hand. And hey, wouldn't that be us being the actual best version of our selves - the true best versions of ourselves?

Now, let’s have a look at what Ditte said when we asked her our five SuperHero questions (the answers come in danish followed by a translated, english version):

Hvordan definerer du en superhelt? / How do you define a SuperHero? 

Det er nok en person, som søger at forstå. Som hele tiden er nysgerrig på at lære noget nyt, at se verden fra en ny vinkel, at forstå sine medmennesker bedre. For at kunne gøre det, skal man også indeholde en god del empati og indlevelse. Så det må være en god del nysgerrighed, empati og indlevelsesevne.

That’s got to be a person who seeks to understand. One who’s always curious to learn something new, to see the world from a different perspective, and to better understand one's fellow human beings. In order to do that one must possess a great deal of empathy and sensitivity. So, the key words must be curiosity, empathy and sensitivity. 

Hvilke mennesker inspirerer dig? / Which people inspire you?

Det er måske en kæmpe floskel, men det gør de mennesker jeg møder i løbet af min dag. Mine helt fantastiske kolleger, mine venner og veninder, mine familie, min kæreste, dig! Jeg synes at det er meget inspirerende, at observere hvor forskellige alle de mennesker jeg kender er. De har allesammen forskellige ting som driver dem, forskellige ting som får dem til at grine og helt forskellige interesser. Hvis jeg skal finde inspiration udenfor min egen kreds, så bruger jeg Instagram en del. Jeg er meget betaget af Maja Malou Lyse (@habitual_body_monitoring2) fx. Hun gør seriøst mit liv meget mere overskueligt og er helt sikkert et menneske, som giver mig lidt ekstra styrke og gåpåmod i løbet af dagen. Ellers er jeg meget glad for at følge folk, som vacelinequeen, scientwehst og classicalmeme. Der er ikke så meget pis med dem. Man kan se at det er råt og ægte, det de ligger ud. Og det virker som om, de ikke tager sociale medier for seriøst og det kan jeg godt lide. Og så er de allesammen stærke karakterer, som gør et stærkt indtryk. Måske er det mig der er noget galt med, men jeg kan sgu ikke se det fede ved de der helt overredigerede billeder på sociale medier. Det er jo røv kedeligt!

/

It might sound like a cliché, but I'm inspired by the people I meet during my day. My amazing colleagues, my friends, my family, my boyfriend, you! I think that it's very inspiring to observe how different all the people I know are. They all have different forces that drives them, different things that make them laugh, and very different interests. If I'm to find inspiration outside my own 'circle', I use Instagram a lot. For example, Maja Malou Lyse (@habitual_body_monitoring2) takes my breath away - she seriously makes my life much more manageable, and is for sure a person who gives me a little extra strength and drive during the day. Otherwise, I'm also quite fond of following people like vacelinequeen, scientwehst og classicalmeme. There's no bull shit there. You can see that what they're posting is real and unspoiled. It also seems as if they don't take social media too seriously and I like that. And they are all strong characters too, who make a strong impression. Maybe I'm wrong here, but I just can't see what's cool in those over-edited and polished pictures on social media. They're freakin' boring!

Hvad får dit hjerte til at gnistre dagligt? / What makes your heart sparkle in your daily life?

Når man lider af en sygdom som bulimi, er der mange grimme, mørke og negative tanker i hovedet. Hver eneste dag tænker jeg, at jeg er grim, uduelig, at jeg ikke fatter hvorfor nogen kan elske mig. Der skal ret meget positivitet og glæde til, at kunne overskue sådan nogle tanker og at kunne sige dem imod. Derfor har jeg arbejdet meget på at finde glæde i virkelig små ting. Så nu gnistrer mit hjerte heldigvis rigtig nemt. Fx hvis jeg møder en kat på vejen, ser min søster smile eller lytter til lyden af efterår. Det er meget vigtigt for mig, ikke at tage noget for givet. Jeg tror at alle har dage, hvor man ikke kan lade være med hænge sig i de negative ting. Det bliver hurtigt nogle lange dage, hvis man kun hænger sig i de småirriterende ting, som man alligevel ikke kan ændre på. Jeg bliver i hvert fald nødt til at finde glæde, i så meget jeg overhovedet kan. Ellers tror jeg at jeg meget hurtigt, bliver en meget bitter dame. 

/

When you suffer from a disorder like bulimia, there’s a lot of ugly, dark and negative thoughts inside your head. Every single day I think about how I’m just ugly and useless, and that I don’t get how anyone can love me. A lot of positive energy and happiness is needed in order to monitor and stand up to those kinds of thoughts.  Therefore I've worked a lot on finding joy in the very small things. So now, luckily, my heart sparkles very easily. For example, if I see a cat in the street, see my sister smile, or if I listen to the sound of fall. It’s very important for me not to take anything for granted. I think that all of us have days where we can’t help but being affected by the negative stuff. Our days very quickly become very long if we put our energy into the tiny, annoying things, which we after all can’t do anything about. I just know I have to find joy in as many things as I possibly can. Otherwise, I think that I’ll be become a very angry lady very fast.

Hvis der ingen grænser var (hvilket der ikke er), hvad ville din ultimative drøm og vision være? / If the sky is the limit (which it is), what would your ultimate vision and dream be?

Hvis jeg skal kigge på mit eget liv, så ville det da være ret fedt, hvis jeg blev tilbudt et job. Enten som TV-vært, den nye Zissel fra Den Korte Radioavis eller som det sjette medlem af Minds of 99. Ej, jeg synes at min fremtid er ret usikker lige nu og det kan godt stresse mig lidt, hvis jeg kommer til at tænke for meget over det. Jeg droppede ud af mit studie i september, så jeg kæmper lidt for økonomien, mens jeg arbejder på at skrive et foredrag og finde ud af, hvad jeg ellers kan bruge dokumentaren til. Jeg har jo fået en chance til at bruge min stemme. Så lige nu og her, er min største drøm nok, at jeg finder en magisk formel på hvordan jeg griber den chance.

/

If I’m to look at my own life, then it would pretty cool if I was offered a job. Either as a host on TV, maybe the new Zissel from ‘Den Korte Radioavis', or as the sixth member of Minds of 99. No, well, I think my future looks pretty uncertain at the moment, and that tends to stress me out a bit if I think too much about it. I dropped out of school in September, so I’m struggling a bit with my economy while I’m working on a script for a talk, while also figuring out which other opportunities the documentary can give me. I’ve gotten a chance to use my voice. So right now, my biggest dream is probably to find a magical formula as to how I should seize that chance. 

Hvem ville du nominere til at være en superhelt, og hvorfor? / Who would you nominate for SuperHero Wednesday and why?

Den er svær, der er mange der popper op i mit hoved som kandidater. Men det må blive min ene storebror, Tommy. Jeg er simpelthen så stolt af ham og hans måde at se verden og andre mennesker på. Han elsker helt ubetinget, med hele sit hjerte. Han giver så meget kærlighed til alle omkring sig, jeg tror ikke engang han selv ved hvor meget. Han er netop det, jeg nævnte i første spørgsmål. Han vokser hele tiden. Og så bliver han far lige om lidt. En superfar!

This one is hard. So many candidates pop into my head, but it's got to be one of my brothers, Tommy. I'm truly proud of him and how he looks at the world and the people in it. He loves unconditionally with all his heart. He gives so much love to everyone around him, and I don't even think that we knows how much he gives. He's exactly what I mentioned in the first question. He grows all the time. And he's going to be a dad very soon! A super dad!

 

Once again, we cannot emphasize enough how much we admire Ditte for standing up to her demons. Ditte is powerful because she has reclaimed her life, her body, her state of mind, her friends, family, and her entire existence. The eating disorder ended up becoming more her than anything else, and she spoke up about it and decided to start the journey towards ending it. If that’s not powerful, we don’t know what is.

We want to thank Ditte from the bottom of our hearts for sharing this, and for reminding all of us that we’re onboard the same boat, and that we shouldn’t continue to deny that fact.

 

You can still access the programme through this link:

https://www.dr.dk/tv/se/tvaers-pa-dr3/-/ditte-er-fuld-af-loegn-tvaers-pa-dr3

Do yourselves a favor and watch it.

You can also read more about Ditte's story here

xx

 

The Pechuga Team

 

By: Sofie Barfod, Creative Content Pechuga Chica